Održana konferencija "Prilike za razvoj i napredak"

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Gradovi i općine, kao i pravne osobe kojima je osnivač ili jedan od osnivača Zagrebačka županija ili jedinica lokalne samouprave s njezina područja, i ove godine mogu dobiti bespovratne potpore za pripremu, prijavu i provedbu projekata koji se financiraju iz ESI fondova i programa Europske unije.

Mjere Županije, kroz koje se mogu dobiti potpore, predstavljene su za konferencije "Prilike za razvoj i napredak". Ovim mjerama Županija nastoji povećati broj pripremljenih, prijavljenih i provedenih EU projekata koji direktno utječu na kvalitetu života u gradovima i općinama na njezinu području.

Program pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz ESI fondova i programa Europske unije te ostalih izvora u 2020. za konferencije je predstavio Velimir Kokot, pročelnik Zagrebačke županije za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju. Naglasio je da je proračun Upravnog odjela za fondove EU ove godine, u odnosu na prethodne, osjetno porastao.

- Samim time povećana su i sredstva namijenjena provedbi Programa pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz fondova i programa EU. Jedinicama lokalne samouprave na raspolaganje stavljamo 7,45 milijuna kuna - rekao je Kokot.
Javni pozivi će biti objavljeni 14. veljače i bit će otvoreni najkasnije do rujna, odnosno do iskorištenja sredstava.

- Županija od 2015. osmišljava i provodi mjere važne za pripremu i provedbu EU projekata. Od tada do danas sufinancirali smo, s ukupnim iznosom od 19,8 milijuna kuna, 435 projekata. Važna je činjenica da ne postoji projekt koji je prijavljen, a da nije dobio financijska sredstva na našem natječaju. I kada smo premašili prvobitno planirana sredstva uspjeli smo iznaći dodatna i isfinancirati sve što je bilo potrebno - rekao je Kokot. Važnim je naglasio i kontinuitet mjera.

- Važna je spoznaja da gradovi i općine mogu računati na ove mjere u kontinuitetu, da znaju gdje mogu pronaći sredstva za točno određene projekte - dodao je pročelnik.

Program pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz ESI fondova i programa Europske unije te ostalih izvora u 2020. ove godine ima šest mjera. Uz već dobro prihvaćene, poput sufinanciranja izrade projektne dokumentacije, tehničke pomoći za prijavu projekata ili sufinanciranja vlastitoga učešća prilikom provedbe EU projekata, novina je sufinanciranje programa Certificiranja povoljnoga poslovnog okruženja.

- Želimo potaknuti jedinice lokalne samouprave da u suradnji sa strukom krenu u certificiranje svoje konkurentnosti i tako se dodatno približe poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima... koji su prepoznali njihovo područje, a onda i županiju u cjelini, kao destinaciju za razvoj svojih ideja i projekata - pojasnio je Kokot.

U ime Županije, uvodno je sudionike konferencije pozdravila zamjenica župana Nadica Žužak.

- Program pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz EU fondova provodimo već dulje vrijeme. Vjerujem da su bespovratna sredstva isplaćena kroz ovaj program također pomogla da Zagrebačka županija bude u 'top 5' hrvatskih županija po iznosu ugovorenih sredstava iz EU fondova. Uvjerena sam da će i projekti koji će se stvarati i pisati ove godine doprinijeti da i dalje ostanemo u samom vrhu povlačenja europskoga novca - rekla je zamjenica Žužak.

U sklopu konferencije održane su i dvije panel rasprave - Prilike za digitalnu transformaciju na području Zagrebačke županije i Prilike za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave.

Video materijal s konferencije i panela možete pogledati na sljedećoj poveznici.
 


Vijesti