Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Slika /Slike vijesti/solarne celije.jpg
Europski fond za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa " Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.", Prioritetna os 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije"; Specifični cilj 4b1 "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama", raspisao je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama.

Pozivom će se osigurati sredstva za provedbu mjera koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Ukupna alokacija bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK, a tijelo nadležno za provedbu istih je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva obuhvaćaju;
  1. Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
  2. Aktivnosti energetske obnove, koje obuhvaćaju podaktivnosti energetske učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima, te energetsku obnovu zgrada, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.),
  3. Aktivnosti upravljanje projektom i administracija, te promidžba i vidljivost projekta.

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća (mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici), registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu iznosi 350.000,00 HRK, a maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu je 20.000.000,00 HRK.

Natječaj je otvoren od 10. listopada 2017. s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine.
 
Detaljne informacije o maksimalnom intenzitetu potpore ranije navedenih aktivnosti s obzirom na veličinu poduzeća i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje.
 


Vijesti