Počele su prijave za sufinanciranje kondenzacijskih plinskih bojlera i kotlova

Slika /Slike vijesti/kotlovi 2021.png
Na natječaj se ne mogu prijaviti svi, nego samo oni iz kuća i zgrada na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije koje su oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020., a dokumentacija se dostavlja poštom ili elektronički.

Građani mogu dobiti do 8000 kuna, a zgrade za kotao u zajedničkoj kotlovnici do 300.000, 00 kuna.

Pojedinom kućanstvu je bespovratno bilo na raspolaganju do 80% sredstava, odnosno do 8.000 kuna, neovisno o tome je li riječ o stanu u višestambenoj zgradi ili u obiteljskoj kući. 

Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može se prijaviti od 29. srpnja, a osigurali su 32 milijuna kuna.

Osim za bojlere u stanovima i kućama, na natječaj se mogu prijaviti i zgrade za kupnju i ugradnju kondenzacijskih kotlova za zajedničke kotlovnice. Za kotao se može dobiti do 4500 kuna po stanu ili poslovnom prostoru, a zgrada ukupno može dobiti 300.000 kuna. Kupljeni moraju biti nakon potresa, što se dokazuje računom na kojem je datum.
 
Prijaviti se može pismeno popunjavanjem obrasca i dostavom dokumentacija poštom ili osobno. Građani se mogu prijaviti i elektronički, a upravitelji zgrada samo elektronički. Dokumentaciju tad treba učitati u sustav ePrijave preko stranice Fonda.

Za pismenu prijavu građani trebaju prijavnicu, presliku osobne iskaznice, dokaz vlasništva ili suvlasništva što može biti zemljišno-knjižni izvadak. Prijavi treba priložiti i dokaz da je oštećenje nastalo uslijed potresa, a to mogu biti nalaz opskrbljivača plinom o oštećenjima dimovoda ili instalacije plina, negativan nalaz dimnjačara, dokaz upravitelja o oštećenju zgrade, potvrda ureda lokalne samouprave, nalaz ovlaštenog inženjera građevinarstva te drugi primjenjivi dokument. Uz to, treba i ponuda, predračun ili račun za bojler koji je izdao ovlašteni instalater ili prodavač.

 
 
Više informacija možete dobiti ovdje

Vijesti