Poziv za Jačanje konkurentnosti ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Slika /Slike vijesti/makovi 2021.jpg
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pripremilo je i objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. travnja u 11 sati do 31. svibnja 2021. godine u 16 sati. 

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici koji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C - Prerađivačka industrija.
Ovim će se Pozivom podržati ulaganja malih i srednjih poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije i tako ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja, na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji na prelazak na kružno gospodarstvo.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice i temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.500.000 kuna po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 500.000 kuna.

Više informacija možete pronaći ovdje.

 


Vijesti