Uručene diplome polaznicima radionice pripreme i provedbe EU projekata

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Kako bi se iz europskih fondova povuklo što više sredstava, Zagrebačka županija organizira radionice pripreme i provedbe EU projekata za svoje zaposlenike, zaposlenike trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač, zaposlenike gradova i općina... Posljednja edukacija organizirana je za zaposlenike škola, a uspješno su je završile 23 osobe. Diplome o sudjelovanju na radionici, na kojoj su naučili kako pripremiti projektni prijedlog i prijaviti ga za bespovratna sredstva Europskoga socijalnog fonda, polaznicima je uručila zamjenica župana Nadica Žužak.

„Veseli kada se prilika za dodatno obrazovanje može pružiti i djelatnicima škola. Na ovoj edukaciji dobili ste alat kroz koji ćete svoje ideje i projekte moći staviti na papir, prijaviti ih i za njih dobiti europska sredstva“, rekla je zamjenica, dodavši da je edukacija bila iznimno zanimljiva, a polaznici kreativni.

„Prema riječima vašega predavača, na radionicama ste već razradili konkretne projekte. Treba ih još samo malo 'popeglati' i modificirati da bi bili spremni za prijavu“, dodala je zamjenica. Rekla je da Županija značajan iznos europskoga novca koristi za energetsku obnovu školskih objekata.

„Naši projekti odnose se na obnovu zgrada, na infrastrukturu, a vaši će se odnositi na ljude. Sve to doprinijet će da kvaliteta obrazovanja bude na primjerenom nivou“, rekla je Žužak.

Velimir Kokot, pročelnik Županije za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, rekao je da je ova edukacija organizirana jer je Županija detektirala mogućnost povlačenja dodatnih sredstava iz Europskoga socijalnog fonda za projekte koji imaju utjecaja na rad u školama.

„Želimo da projekti nastaju i od onih koji rade u školama, da to bude nadogradnja našem ulaganju u školstvo. U konkretnom slučaju radi se o soft projektima, primjerice, od razmjene učenika do nabave specijalizirane školske opreme“, pojasnio je Kokot. Rekao je da je Županija polaznicima edukacije dala znanje, najbolji alat s kojim mogu ostvariti projekte na korist učenika i svoje škole". Podsjetio je da je Županija s ovakvim edukacijama počela prije pet godina i da je njima dosad educirano 135 osoba.

Edukacija za zaposlenike škola, u trajanju od po pet dana, organizirana je u prostorima OŠ Pisarovina i OŠ Braće Radića u Kloštru Ivaniću.Vijesti