Uspostava reciklažnih dvorišta

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/recycle-660943__340.jpg
Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava koja se dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) iznosi 100.000.000,00 HRK.
Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi:
I. reciklažna dvorišta – građevine:
– najniži iznos 500.000,00 HRK
– najviši iznos 4.500.000,00 HRK.
II. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
– najniži iznos 100.000,00 HRK
– najviši iznos 800.000,00 HRK. Od ukupnog odobrenog iznosa prihvatljivih troškova projekta, korisniku se može dodijeliti maksimalno 85% bespovratnih sredstava. 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave,u skladu s člankom 35., stavkom 1. točkom 1. ZOGO-a te Grad Zagreb za područje I. reciklažna dvorišta – građevine. 

Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta, odnosno uz nabavu mobilnih jedinica.

Glavne projektne aktivnosti su:
  • Provedba projekta:
I. Reciklažna dvorišta – građevine
a) aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;
b) opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
c) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
d) aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
e) aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama sinvaliditetom;
f) aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
g) Nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II));
II. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
a) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
b) aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice;
  • Upravljanje projektom:
Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).
  • Izobrazno – informativne aktivnosti:
Izobrazno-informativne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. veljače 2021. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 18. ožujka 2020. godine, a više informacija pronađite ovdje.

Vijesti