Završen projekt „eINVOICING for Croatian Public Authorities“ (eICPA): pošaljite nam e-račun!

Slika /slike vijesti 2018/how-when-to-use-a-credit-invoice.jpg

U sklopu završne konferencije projekta „eINVOICING for Croatian Public Authorities“ (eICPA) Zagrebačka županija, kao jedan od partnera, predstavila je svoj sustav za zaprimanje eRačuna.

e-Račun je internetski servis za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja te arhiviranja računa. Ovaj servis nastoji što realnije preslikati proces slanja i primanja računa iz realnog poslovnog svijeta u elektronički svijet uz što omogućava i brže, sigurnije, jednostavnije i jeftinije slanje, zaprimanje i čuvanje računa te njihovo prosljeđivanje na plaćanje.

Projekt eICPA usmjeren je prema promociji i ubrzanju primjene eRačuna u Republici Hrvatskoj između tijela javne vlasti, javnih i privatnih poduzeća na način da se poboljša postojeće tehničko i organizacijsko okruženje za razmjenu elektroničkih računa. Uz Zagrebačku županiju, partneri na projektu su bili tvrtka IN2, Fina, Bjelovarsko-bilogorska županija, Istarska županija, Općina Kamanje, Općina Petrijanec, Vodovod i kanalizacija Split, dok je ulogu koordinatora preuzelo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Projekt je trajao od 19. rujna 2017. godine do 19. rujna 2018. godine, a njegova ukupna vrijednost je bila 352.268 eura. Budući da se u projekt krenulo radi usklađivanja s Direktivom Europske unije, za njegovu realizaciju dobivena je i EU potpora u iznosu od 264.201 eura, odnosno 75 posto iznosa.

U sklopu projekta eICPA Zagrebačka županija provela je nekoliko aktivnosti. Primjerice, integriran je i nadograđen postojeći sustav eUreda koji zaprima eRačune, nadograđen je postojeći financijski sustav za zaprimanje i obradu eRačuna u knjigovodstvenim evidencijama te je za stabilan i neometan rad nadograđen postojeći server Zagrebačke županije.

Na taj način povećana je brzina zaprimanja i obrade računa, minimalizira se mogućnost ljudske pogreške te osigurava brže plaćanje. Osim toga eRačun utječe i na kvalitetnije upravljanje financijskim poslovanjem, povećanje produktivnosti rada te potpunu transparentnost fiskalnog učinka u javnoj nabavi.

Inače, u postupku je izglasavanje Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi koji propisuje obvezu zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave do 1.12.2018. godine te obvezu izdavanja eRačuna u postupcima javne nabave od 1.7.2019. godine.Vijesti