“Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” - Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/women-3394510_960_720.jpg
Poziv se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, OP ULJP-a, Prioritetna osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti “, Specifičnog cilja 9.i.1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

„Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 300.000.000,00 HRK. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 5.000.000,00 HRK.
Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Poziv direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije, a obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.
Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 2. ožujka 2020. do 28. veljače 2021. godine, a više informacija o Pozivu i informativnim radionicama možete pronaći ovdje.


Vijesti